Önümler

Goýmalar

Biz hakda

Willman

Maşyn tehnologiýasy

Zhoushan Willman Machinery Technology Co, Ltd, konserwirlenen azyk we içgi tehnikalaryny öndürmek, gözleg we ösüş, dizaýn, önümçilik, satuw we hyzmaty birleşdirýän professional önümçilik kärhanasydyr.

Konserwirlenen iýmit içgilerini konserwasiýa enjamlarynda aýratyn kesgitleýäris.Esasy önümler konserwirlenen iýmit doldurmak, tikin maşyny, suwuk azot dozalaýjy maşyn we azyk önümlerini kesgitleýji maşyn.

Biziň güýjümiz, önümiňizi ýokary hilli üpjün etmek üçin önümçilik we önümi kesgitlemek üçin ýokary hilli konserwirlenen iýmit we içgi enjamlaryny üpjün etmekdir.Wakuum kesgitleýji maşyn, içki basyşy kesgitleýji maşyn, suwuk derejeli detekton maşyn ýaly.Suwuk azot dozalaýjy maşyn hem biziň güýjümizdir.Ençeme ýyllap zähmet çekip, täze önümlerimiz bar - müşderilerimiz tarapyndan subut edilen maşyn bolan aseptik suwuk azot dozalaşdyryş ulgamy.

Konserwirlenen iýmit we içgi pudagynda baý tejribesi bolan ökde toparymyz size hünär hyzmatyny eder.

Özüňiziň çözýän zatlaryňyzy çözmek üçin energiýa üpjün etmek, energiýa tygşytlamak, zähmet güýjüni tygşytlamak we kuwwaty ýokarlandyrmak.Müşderileriňizden abraýyňyzy saklamak üçin enjamlarymyzdan çykýan önümiň hiline has köp üns berýäris. 

  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin