18000 CPH 250ml / 330ml / 500ML Alýumin gazly içgileri dolduryp bilýän möhürleýji maşyn önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Marka: WILLMAN

Önüm: Konserwirlenen gazly içgiler

Gap: Alýumin

Göwrümi: sagatda 18000 banka

Satuw hyzmatyndan öň: Önümçilik liniýasynyň dizaýny

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün

Funksiýa: Doldurmak we tikmek

Awtomatiki baha: Awtomat

Kuwwaty: 5.5KW

NW: 6500KGS

 

 


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

ÖNÜMLERIES DÜZGÜNI

18000 CPH 250ml / 330ml / 500ML Alýumin gazly içgileri dolduryp bilýän möhürleýji maşyn önümçilik liniýasy

Bu enjamalýumin üçin amatly, gazlandyrylan alkogolsyz içgileri ýa-da piwo dolduryp we möhürläp biler.

Ösen enjam bilen enjamlaşdyrylan,elektrik enjamlary we pnewmatik gözegçilik tehnologiýasy.

Takyk, ýokary tizlikli, suwuk doldurmagyň aýratynlyklary barderejäni dolandyrmak, ygtybarly tikiş, ýygylygy öwürmek wagty, mazmuny ýitirmek az.

FIlling we tikin maşyny, müşderi zerur bolsa uzak aralyga gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylyp bilner.

 

Deň basyşy doldurýan maşynyň iş ýörelgesi

Izobariki doldurma maşynlary, adatça, gutyda belli bir doldurma basyşyny saklaýar.Dolduryljak gap doldurma maşynyna girende, konteýner ilki bilen çişirilýär.Gaz gysylan howa ýa-da kömürturşy gazy bolup biler.Konteýnerdäki basyş ammardaky basyş bilen deň bolanda, iýmit suwuklygynyň öz agramy açyk doldurma klapany arkaly doldurylýar.Doldurma prosesinde konteýnerdäki gaz rahat eksport edilmeli we ammarda ýa-da gaz kamerasynda gaýtarylmaly.Alkogolsyz içgiler, ownuk şampan we piwo doldurylanda, izobariki doldurgyç köplenç ulanylýar we iş tertibi aşakdaky ýaly:
(1) Çüýşäniň başlangyç ýagdaýy entek doldurma klapany bilen habarlaşmady we ähli gaz-suwuk kanallar ýapyldy.
.
.Çüýşedäki suwuklyk derejesi gaýdyp turbanyň aşaky portuna ýetende, suwuk sanjym tamamlanýar.
(4) Basyş gaz klapanyny we suwuk klapany ýapmak üçin klapan aýlaw wilkasyny ýapyň.
5
(6) Basyş ýeňilleşdiriji klapan açylýar we çüýşedäki basyş basyş ýeňilleşdiriji kanaldaky iňňe klapanynyň üsti bilen ýyllyk çukura gaçýar.

gazly içgiler önümçilik liniýasy

ÖNÜMLERINIOC DÜZGÜNLERI

Konserw ulgamy boşdan başlaýar.Boş bankalar paletden bir gatlak bilen bir gatlak bilen gysylyp bilner.

Bankalar nurbat görnüşli tunelde ýuwulýar we doldurmak üçin öňe gidýär.Dolduryjy klapanyň merkezi käsesi bankalara düşer.

Bankalar doldurma ýagdaýyna gabat gelende, doldurma klapanlary we bankalaryň ýokarsy rezin görnüşli halka bilen möhürlener.

Merkezleşdiriji käsäniň hereketi, egrilik hereketi boýunça plastmassa işleýän tigir bilen emele gelýär.

Doldurylandan soň, klapan ýapylar, howa boşadylýar we bankadan merkezleşdirilen käse ýokarlanar.

Doldurylan konweýer zynjyryna, soň bolsa kapere iberilip bilner.

Kapper gapagy alar, gapagyň gyrasyny öwürer we kameranyň gözegçiligi bilen möhürleme işini tamamlamak üçin gyrasyny öwürer.

Ondan soň indiki deslapky pasterizasiýa ulgamyna geçirer.

GÖRNÜŞ

1. PLC
Mitsubishi
2. Esasy motor
ABB
3. Pnewmatik komponent
Howa menzili
4. Ekrana degiň
Profes
5. Öwrüji
Mitsubishi
6. döwüji
Siemens ýa-da Schneider
7. Aragatnaşykçy
Siemens ýa-da Schneider
8. xakynlyk wyklýuçateli
Kesel
9. Fotoelektrik wyklýuçateli
Kesel
10. çalgy ýagy
Igus

TEHNIKI PARAMETERLER

 

Model
Potensial
Umumy ölçegler
Kelleleri doldurmak Kelläni möhürlemek
Kuwwat
Agram
WM12-4
150 banka / min

3350 * 2150 * 2100 mm

12
4
3,5 kw 3500 kg
WM18-4
200 banka / min
3500 * 1950 * 2000 mm
20
4
5.5 kw 4000 kg
WM24-6
200 banka / min
3560 * 2150 * 2100 mm
24
6
6.5 kw 5300 kg
WM36-6
300 banka / min
4600 * 2300 * 2200 mm
36
6
7.5 kw 8000 kg

ÖNÜMLER ÇYKYŞY

Karbonly içgiler konserwasiýa çyzgysy1


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin