Alýumin konserwirlenen miwe suwuny doldurmak we tikmek maşyny

Gysga düşündiriş:

Konserwlenen azyk enjamlary konserwirlenen iýmit Doldurma we tikin maşyny

Marka: WILLMAN

Haryt: Konserwirlenen iýmit ýa-da içgi

Gap: Alýumin

Göwrümi: sagatda 12000 banka

Satuw hyzmatyndan öň: Önümçilik liniýasynyň dizaýny

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 30 gün

Funksiýa: Doldurmak we tikmek

Awtomatiki baha: Awtomat

Kuwwaty: 7.5KW

NW: 5000KGS

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Şiresi doldurmak we tikmek üçin maşyn

Gysgaça giriş

 Doly awtomatiki doly miwe şiresi konserwasy

Konserwlenen azyk enjamlary konserwirlenen iýmit Doldurma we tikin maşyny

Aňsat işlemek

Speedokary tizlik

Gowy öndürijilik

Kwalifikasiýa möhürleýiş gurluşy

Amatly hyzmat

 

Enjam ösen doldurma we tikin maşyny.Içerki we daşary ýurtly ösen tehnologiýalary siňdirmek esasynda döredildi.

Esasan miwe suwy, çorbany doldurmak we tikmek üçin konserwirlenen iýmit ýaly uglerodly içgileri doldurmakda we tikmekde ulanylýar.

Möhürlemek, iki gezek tikiş egriji emele getirmek, ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmak, durnukly doldurma, ýokary tizlik, takyk doldurma göwrümi, gaplar doldurylmaz, damjasy ýok, doldurgyç çüýşesinde suwuklyk derejesini awtomatiki dolandyrmak.

Doldurma tanky arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin CIP (zawod bar bolsa) bilen birikdirilip bilner.Önümiň tizligi yzygiderli sazlanýar.

Tehniki parametrler

Alýumin konserwirlenen miweli şiräni doldurmak we tikin maşyny monoblok

Tehnologiýa parametri

Model belgisi

WMFS12-1

WMFS12-4

WMFS18-4

WMFS24-4

WMFS32-4

WMFS36-6

Ulgam tizligi

1500CPH

4000CPH

9000CPH

12000CPH

15000CPH

24000CPH

Içgi önümi

750LPH

2000LPH

4500LPH

6000LPH

7500LPH

12000LPH

Baş belgisini doldurmak

12

12

18

24

30

36

Möhür belgisi

1

4

4

4

4

6

Enjamlaryň aýak yzy

1,5 kw

1,5 kw

4.5 kw

5 kw

7 kw

9 kw

Maslahat berilýän operator

1

1

1

1

1

1

Ricaglaýyş ulgamy

-Arym awto

-Arym awto

-Arym awto

Awtomat

Awtomat

Awtomat

Goşmaça enjamlar

BoşBolup bileriýmitlendirmektablisa;

Etiketleme enjamy;

 Syýa reaktiw çap etmek, 

Basyşy kesgitleýji maşyn

 

 

BoşDepalletizator edip biler;

Etiketleme enjamy;

Syýa reaktiw çap etmek;

Suwuklyk derejesini kesgitleýji maşyn

Basyşy kesgitleýji maşyn

  

Material

Şekil

Gapak diametri

Alýumin ululygy bolup biler

DoldurmakVolume

Alýumin

Tegelek

113 # 200 # 202 # 206 #

180ml / 250ml

330ml / 355ml

475ml / 500ml

100-500ml

Önümçilik kuwwaty

Bir minutda 4800 -24000 banka

Dürli bölekler

diametrli bankalar

Müşderiler dürli diametrli bankalar üçin goşmaça bölekleri satyn almaly.

Şiräni öňünden öndürmek

Şiräni garyşdyrmak ulgamy, Suwy bejermek, CIP

Önümçilik akymy

Boş tükenip biler - Boş ýuwup biler - Doldurmak - tikmek - Sterilizasiýa - Palletizasiýa

Bukja setiri

Ulgam

Bellik görnüşi

Gaplamagyň görnüşi

Blok stili

Palletizasiýa ulgamy

 

Awtomatiki togalanýan iýmit belgilemesi 

Awtomatiki PVC gysgaltma belligi

Gollanma

Film gysgaldyjy

Gaplaň

Robert gaplaýyş enjamy

1 * 2

2 * 3

3 * 4

4 * 6

3 * 5

Pes pozisiýa gantry palletizatory

Robot palletizatory

Positionokary pozisiýa gantry palletizatory

Arm Arm Palletizer

El bilen palletizator

Elektrik üpjünçiligi

380V 3 faza 50HZ ýa-da dürli ýurtlaryň talaby boýunça  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin