Alýumin monoblok enjamyny dolduryp we tikip biler

Gysga düşündiriş:

Alýumin monoblok enjamyny dolduryp we tikip biler

Marka: WILLMAN

Haryt: Konserwirlenen iýmit ýa-da içgi

Gap: Alýumin ýa-da gapyrjak gap

Göwrümi: minutda 0-250 banka

Satuw hyzmatyndan öň: Önümçilik liniýasynyň dizaýny

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 45 gün

Funksiýa: Doldurmak we tikmek

Awtomatiki baha: Awtomat

Kuwwaty: 4KW

NW: 4500kgs

Alýumin doldurma we tikin maşyny howa basyşyny we şol bir suwuklyk derejesini doldurmak tehnologiýasyny kabul edip biler.Enjamyň doldurma klapany uly
akym tizligi, durnukly doldurma we enjamlar goşa egrilik we möhürlemek egrisine eýedir, şeýlelik bilenmöhürlemegiň hiliniň durnuklylygy.
Bu önüm müşderiniň talaplaryna laýyklykda bug sanjym enjamy bilen düzülip bilner we şeýle hem bolup bilermüşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülendir


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Alýumin “Monoblock5” maşyny dolduryp we tikip biler

Önümiň beýany

Alýumin monoblok enjamyny dolduryp we tikip biler

 Bu birleşdirilen maşyn bölümi, zawodymyz tarapyndan işlenip düzülen we milli patent alan önüm bolan doldurmak üçin bir kameraly adaty basyş mukdarda doldurma klapanyny kabul edýär.

Möhürlemek goşa tikişli egirme görnüşidirgoşa tikiş gurluşy, durnukly doldurma, takyk akym häsiýetli ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmakwe doldurmak, ýokary tizlikli, takyk doldurma göwrümi, bankalar doldurylmaýar, damjalar ýok, doldurgyçdaky suwuklyk derejesine awtomatiki gözegçilik.

CIP birikme interfeýsi barCIP arassalamak we dezinfeksiýa birikdirmek üçin.Önümiň tizligi yzygiderli sazlanýar.

Doldurmak we möhürlemek üçin dürli tegelek gap-gaç gaplary ýa-da alýumin gaplary üçin amatly. 

Üýtgeýän bölekler dürli ululykdaky gaplar üçin elýeterlidir.

Tehniki parametrler

1. Kelläni doldurmak: 18 kelle

2. Tikin kellesi: 4 kelle

3. Kuwwatlylygy: 0-250 cpm

4. Diametri diapazony: 52.5-99mm

5. Boýuň diapazony: 70-133mm

6. Ölçegi: 3100 x 1800 x 2200mm

7. Agramy: 4000 kg

8. Kuwwaty: 4,5 kw

Material giriş

1. Geçiriji bölekler quality qualityokary hilli uglerod polat

2. Dolduryjy klapan komponenti: SUS304 poslamaýan polat, kremniý rezin

3. Tank doldurmak : SUS304 poslamaýan polat

4. Garyjy garyjy: SUS304 poslamaýan polat

5. Doldurma bölekleri : Pnewmatik gözegçilik , SUS304 poslamaýan polat

6. Konweýer kemer bölekleriGollanma plastinkasy SUS304 poslamaýan polat, konweýer zynjyry bolsa POM tekiz ýokarky zynjyrdyr

7.Workbench bölekleri basic Esasy çarçuwasy, SUS304 poslamaýan polatdan goraýan plastinka bilen uglerod polatdan ýasalan.

8. Möhürleýji bölekler : qualityokary hilli uglerod polat, polat polat, gural polat  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin