Awtomatiki usulda işleýän maşyn çüýşeleri

Gysga düşündiriş:


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

1.Bu bellik enjamy tegelek çüýşeleri ýa-da silindr görnüşli zatlary bellemek üçin ulanylýar.
2. Çüýşäni bölmek mehanizmi sinhron gubka tigiriniň ädimsiz tizligini ulanýar we çüýşäni bölýän aralyk özbaşdak kesgitlenip bilner.
3. Öňki bölümde aýlanýan ýoly iýmitlendirmek mehanizmi kabul edilýär.Durnukly iýmitlenmek, uly bufer meýdany we çalt tizlik
4.Multi-nokat gyssagly togtatmak düwmeleri, ygtybarly birikmegiň işleýşini we amatly önümçiligini üpjün etmek üçin önümçilik liniýasyndaky degişli ýerlerde oturdylyp bilner.
5. Etiketkanyň gabygynyň aralygy özbaşdak düzülip bilner, dürli uzynlykdaky ýazgylar we düzedişler üçin amatly we ulanmak aňsat.
6.Konweýer görnüşli basyş çüýşesiniň göwresi.Bellik goşulmasyny has güýçlendiriň

Tehniki parametrler

No.ok.

Haryt

Görnüş.

1

Kuwwat

0.75kw

2

Naprýa .eniýe

AC220 V 50 / 60HZ ýeke faza

3

Bellik tizligi

0-200 çüýşe / min stick Stikeriň uzynlygyna bagly)

4

Etiketkanyň takyklygy

± 0.5mm (Çüýşe we bellik gyşarmasyndan başga)

5

Amatly konteýner diapazony

Daşarky diametri: 10-100mm

Boýy: 20-260mm

(Üýtgeşik ululyk aýratyn talaplara laýyklykda düzülýär)

6

Etiketkanyň ululygy

Boýy: 18-160mm

Uzynlygy: 20-300mm

(Üýtgeşik ululyk aýratyn talaplara laýyklykda düzülýär)

7

Iň uly belligiň ululygy

Diametri: 360mm

Kagyz rulonyň içki diametri: 76mm

 Maslahat: Satyn alanyňyzda kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolanyňyzdaor ulanyň, hyzmata jaň ediň, Hanym Zhangan +8618250231863,mümkin boldugyça gysga wagtda çözgütler bilen üpjün ederis.

Bölümler görkezilýär

VHJGH

Etiketleme enjamyndan taýýar önümler

CVGHCFG

Hyzmatlarymyz

Barlamak üçin maşyn işleýän wideo berip bileris, has giňişleýin maglumat we hyzmat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

* Gurmak / işe girizmek / okuw:

1 - Maşynlary gurnamak, işe girizmek we maşynlar kadaly işleýänçä synag önümçiligini tamamlamak üçin tehniki taýýarlarys.
2 - Biziň tehnikimiz, müşderiniň zawodynda müşderä maçi operasiýa okuwyny berer.
3 - Önümlerimiziň täze bolandygyny kepillendirýäris.

* Satuwdan soň hyzmat:
1 - Barlagdan soň, hil kepilligi hökmünde 12 aý hödürleýäris, bölekleri mugt geýmegi we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.
2 - Meseleleri çözüp bilmeseňiz, problemalary çözýän zawodyňyza tehniki taýýarlarys.
3 - Hil kepilliginden soň, tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.

Biz bilen habarlaşyň

Zhoushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.

Salgysy: Hytaý, ousoushan , Zhejiang welaýaty, Putuo etraby, Donggang kiçi etraby, Sinçi ýoly.

https://www.willmanmachinery.com/

https://wellmantec.en.alibaba.com/ 

Telefon: 0580-3711813 Faks.: 0580-3711813

Email : joanne@willmantec.com

Jübi / Wechat / Whatsapp: +8618250231863


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin