Konserwirlenen Mackel balygy önümçilik liniýasy

Gysga düşündiriş:

Konserwirlenen Mackel balygy önümçilik liniýasy

Marka: WILLMAN

Programma: Konserwirlenen balyk balyk öndürýän maşyn - guradyjy maşyn

Iň ýokary tizlik: quygylygy dolandyrmak

Ölçegi: 5800 x 1500 x 800 mm

Naprýa .eniýe: 380V

Kuwwaty: 2,5kw

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: 30-35 gün


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

“Willman Machinery” - Hytaýdan gelen konserwirlenen azyk we içgi maşynlaryny öndüriji.

15 ýyllyk tejribe bilen, dürli görnüşli konserwirlenen iýmit ýa-da konserwirlenen içgi, gazlandyrylan ýa-da gazlandyrylmadyk içgiler üçin tutuş önümçilik liniýasyny hödürleýäris.

Miwe suwy Konserw önümçilik liniýasynyň maşyn öndürijisi

 Dürli gaýtadan işlemegiň usullaryna görä konserwirlenen suw önümleriniň köp görnüşi bar: buglamak;ýagda;täze gowrulan;pomidor sousunda;kakadylan balyk.

Olardan pomidor sousundaky konserwirlenen balyklar

Doňdurylan ýa-da täze suw önümlerini çig mal hökmünde ulanmak, bankalary doldurmak, öňünden bişirmek we suwarmak, soňra pomidor sousy ýa-da şor bilen konserwirlemek, soň bolsa tükeniksiz, möhürlemek we sterilizasiýa etmek arkaly gaýtadan işlemek.

Konserwirlenen maker önümçiliginiň aýratynlygy - Konserwirlenen balyk drena .y

Bir aýratynlyk

SUS304 poslamaýan polatdan ýasalan we makel balygy we konserwirlenen miweler ýaly konserwirlenen suw önümleri öndürilende öňünden bişirilenden soň suw guýmak üçin amatly.

Encyygylygy öwürmek we Schneider Electric tarapyndan dolandyrylýar.

Konserwirlenen maker önümçiliginiň aýratynlygy - Konserwirlenen balyk drena .y

Bu enjam, gaz gutusy tunelinde öňünden bişirilenden soň, suwy akdyrmak üçin bankalary tersine öwürýär.

Bug çykaryjy guty tunelini zaýalamak we bişirmek üçin ulananyňyzda, bankalarda belli bir mukdarda bug emele gelýär we içindäki zatlar galyndy suwuklygy öndürip biler.

Bu drena machine maşynynyň wezipesi, bankalary yzygiderli onlaýn öwürmek we bankalary üznüksiz öndürmek üçin amatly suw guýmak.

Konserwirlenen maker önümçiliginiň aýratynlygy - Konserwirlenen balyk drena .y

1. Esasy çarçuwasy 304 SUS poslamaýan polatdan ýasalan gurluşdyr.
2. Poslamaýan polatdan gözenekli guýulýan zynjyr çelegi bilen enjamlaşdyrylan
3. Poslamaýan polatdan ýasalan zynjyry ulanyň
4. Geçiriş tizligini kadalaşdyrmak

Konserwirlenen balyk balyk öndürýän maşyn - konserwirlenen balyk guratýan maşyn

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin