Konserwirlenen balyk Balyk önümçilik liniýasy Hytaýdan balyk konserw enjamlaryny öndüriji

Gysga düşündiriş:

Konserwlenen balyk balyk önümçilik liniýasy Makerel konserw enjamlary

Marka: WILLMAN

Ady: Konserwlenen balyk balyk önümçilik liniýasy

Programma: Konserwirlenen balyk konserwasy

Açar söz: Konserwirlenen azyk enjamlary

Naprýa .eniýe: 380V

Kuwwaty: 7.5kw

Iň ýokary tizlik: 200 banka / min

Ölçegi: 2800 x 1500 x 2200 mm

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip bermegiň wagty: 45 gün ýa-da bagly


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt amaly

Professional konserwirlenen azyk enjamlaryny öndüriji hökmünde konserwirlenen çig mal öndürmek liniýasy biziň üçin tejribeli taslamalaryň biridir.

Konserwirlenen balyk balyk önümçilik liniýasy, ýöne konserwirlenen sardini öndürmek üçin goýup bolýar.

Müşderiler üçin önümçilik liniýasynyň ýerleşişini olaryň talaplaryna laýyklykda düzýäris.Täze ýa-da doňdurylan çörek balyklaryndan ahyrky konserw önümlerine gaplamak üçin tutuş önümçilik liniýasy.

Önümçilik liniýasy ýokary derejeli awtomatlaşdyryş bolup biler, ýokary öndürijilik, zähmet tygşytlamak, durnukly işlemek, aňsat işlemek artykmaçlygyna eýe

Konserwirlenen Mackel balyk prosesi akymy

Konserwirlenen balyk balyk önümçilik liniýasy (Önümçilik akymynyň diagrammasy)

Konserwirlenen tokaý tokaýlary

Makerel HGT (Kelle / Gut / Guýruk) maşyn

Kir ýuwýan maşyn

Duz suwa çümdüriji maşyn

Metal detektor

Balyk doldurmak we agram konweýer enjamy

Konserw önümçiligi üçin:

Boş enjamy boşadyp biler

Boş kir ýuwýan maşyn

Egzozor (tükenikli guty tuneli)

Suwaryş enjamy

Duz / pomidor sousy doldurma enjamy (çyzykly görnüş

Galaýy tikin maşyny

Möhürli kir ýuwýan maşyn

Sebet ýüklemek we düşürmek maşyny (ýarym awto)

Retort Pot (Sterilizasiýa maşyn)

Guradyjy maşyn

Etiketleme enjamy

Kodlaşdyrma enjamy

Karton gaplaýyş enjamy

Konserwirlenen “Mackel” önümçilikden öňki prosesi

Konserwirlenen Mackel balyk önümçilik liniýasy 3

Konserwirlenen Makerel konserw önümçiligi liniýasy

Konserwirlenen Mackel balyk önümçilik liniýasy 1

Konserwirlenen Mackel önümçilik liniýasyndaky esasy maşyn üçin tehniki parametrler

1. Eriş we kir ýuwýan maşyn

 1. Esasy material: SUS304 poslamaýan polat
 2. Geçiriji poslamaýan polatdan ýasalan plastinka zynjyryny köpürjikli we serfing bilen kabul edýär
 3. Garaş 40x80x2mm inedördül turba kabul edýär, tankyň galyňlygy 2,5 mm
 4. Kuwwaty 4.8 kw, ädimsiz tizligi sazlamak
 5. Ölçegi: 7000 × 1200 × 1200 mm
Konserwirlenen Mackel balyk önümçilik liniýasy 11

Makerel ýa-da sardin Balyk bahalandyryjy maşyn

Bu ajaýyp maşyn, sardina, maker ýa-da sprat we ownuk balyklaryň beýleki görnüşlerini kesmek üçin niýetlenendir.

Balyklar ýeri ýaly konweýerde el bilen iýmitlenýär we iýmitleniş tizligi garakçylaryň sanyna baglydyr.Balyklary dürli usullar bilen kesip bolýar, mysal üçin kelläni kesip, kellesini we guýrugyny kesip ýa-da kellesini we guýrugyny kesip, içege we böleklere bölüp bolýar.

Maşyn balyk ýygnaýan platforma we ýeri ýaly konweýerden we asylly kelleden ybarat.Oter ýaly konweýer, başy kesmezden ozal balyklaryň dogry ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Operatorlar balygy iýmitlendirýärler we jübü konweýeriniň iýmitlenmegine el bilen gözegçilik edýärler, dogry iýmitlenmegi üpjün edýärler we zeper ýeten balyklaryň köpelmeginiň öňüni alýarlar.Aljyraňňy kellesi aýlanýan pyçak bilen gerekli nokatda balygy kesýär.Kelläni kesmekden soň, kelleli başga bir enjam wakuum ulgamy tarapyndan boşadylýan balyk wisserasyny sorýar.

Makerel ýa-da sardina balyklary sortlaýjy maşyn sortlaýjy

Makerel ýa-da sardina Balyk siňdiriji maşyn (HGT Machine)

Bu ajaýyp maşyn, sardina, maker ýa-da sprat we ownuk balyklaryň beýleki görnüşlerini kesmek üçin niýetlenendir.

Balyklar ýeri ýaly konweýerde el bilen iýmitlenýär we iýmitleniş tizligi garakçylaryň sanyna baglydyr.Balyklary dürli usullar bilen kesip bolýar, mysal üçin kelläni kesip, kellesini we guýrugyny kesip ýa-da kellesini we guýrugyny kesip, içege we böleklere bölüp bolýar.

Maşyn balyk ýygnaýan platforma we ýeri ýaly konweýerden we asylly kelleden ybarat.Oter ýaly konweýer, başy kesmezden ozal balyklaryň dogry ýerleşdirilmegini üpjün etmek üçin niýetlenendir.Operatorlar balygy iýmitlendirýärler we jübü konweýeriniň iýmitlenmegine el bilen gözegçilik edýärler, dogry iýmitlenmegi üpjün edýärler we zeper ýeten balyklaryň köpelmeginiň öňüni alýarlar.Aljyraňňy kellesi aýlanýan pyçak bilen gerekli nokatda balygy kesýär.Kelläni kesmekden soň, kelleli başga bir enjam wakuum ulgamy tarapyndan boşadylýan balyk wisserasyny sorýar.

Nobbing maşyn
Makerel ýa-da sardina Balyk siňdiriji maşyn (HGT Machine)

 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin