Konserwirlenen kokos süýdüni öndürmek liniýasy Srilanka

Gysga düşündiriş:

Kokos süýdüni konserwasiýa önümçilik liniýasy

Marka: WILLMAN

Programma: Konserw önümçiligi

Gap: 400ml ýa-da 200ml gap-gaç

Naprýa .eniýe: 380V

Kuwwaty: 13.5kw

Göwrümi: 0.3-10ton / sag

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: 30-45 gün


 • :
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  Konserwirlenen kokos süýdüni öndürmek liniýasy

  Kokos süýdü sagdyn, süýt süýdüne wegetarian alternatiwadyr.Kokos süýdünde laktoza ýok we uglewodlar süýt süýdünden has pesdir, ony laktoza çydamsyz ýa-da diňe süýt süýdüniň tagamyndan lezzet almaýan adamlar iýip bilerler.Adaty konserwirlenen kokos süýdüniň tutuş süýt süýdünden kaloriýada we ýagda köpdügine garamazdan, kokos süýdündäki ösümlik esasly doýgun ýagy, süýt süýdündäki haýwanlara doýýan ýagda ýok bolan saglyga peýdaly bolup biler.

   Şeýle hem demir we misiň baý çeşmesidir.Mundan başga-da, kokos süýdüniň düzüminde uglewodlary çäklendirmek üçin peýdaly bolan süýt süýdünden şeker azdyr.Kokos süýdüniň esasanam Aýurvedik adaty dermanlyk maksatlarynda ägirt uly ähmiýeti bar.Adatça elektrolit balansyny saklamak we suwsuzlyk ýitgilerini aradan aýyrmak üçin ulanylýar.Şeýle hem, agzdaky ýaralary bejermek üçin ulanylýar.Käbir soňky gözlegler kokos süýdüniň aşgazan-içege ulgamynda mikroblara garşy häsiýetleriniň, giperlipidemiki deňagramlylyk häsiýetleriniň we derwaýys programmalar üçin peýdalydygyny görkezdi.

   

  Konserwirlenen kokos süýdüniň önümçilik liniýasy we işleýşi

  Kokos süýdüni öňünden gözden geçirenden soň, ammarda saklaýar.Konserw liniýasy başlanda, kokos süýdüni doldurmak üçin nasos.

  1. Boş gap-gaç bu konserw çyzygynyň başlangyjy hökmünde depalletizator bolup biler.

  Boş galaýy peseldip bilýän maşyn, ýokary palet paketinden boş gaplary ýeňilleşdirmek üçin awtomatiki enjamdyr.Paletany götermek arkaly, gap-gaçlary paletden muti çyzykly konweýerlere itekläp we boş gap ýuwmak üçin bir çyzykly konweýer kemerine öňe gidip bolýar.

  2.Kokos süýdüni doldurmak we tikin maşyny monoblok.

  Bu tikiş böleginde wakuum funksiýasy bilen monoblok.Dolduryş, uly açyklyk bilen galaýy üçin agyrlyk güýji.Sesiň takyklygy ± 2ml hökmünde dolandyrylyp bilner.

  1-2 ýyl işlänsoň, pru springina we möhürleýji halkany çalşyň.

  3.Möhürli kir ýuwýan maşyn

  Sterilizasiýa edilenden soň bankalary ýerinde saklamak üçin bankalary dolduranyňyzdan we tikeniňizden soň ýuwuň.

  4.Sterilizasiýa üçin sebet ýüklemek 

  5. Sterilizasiýa üçin gazany yzyna alyň

  6. Sterilizasiýa edilenden soň sebedi düşüriji maşyn

  7. Möhürli, 5-7 günüň dowamynda inkubasiýa üçin sterilizasiýa edilenden soň palletleşip biler

  8. 5-7 gün inkubasiýa edilenden soň, konserwirlenen kokos süýdüniň hilini barlaň,

  soň kodlaşdyrmak we belliklemek we kartonda iň soňky gaplamak üçin öňe gidiň.Bu konserwirlenen kokos süýdüniň ähli konserw önümçiligi.

  Boş galaýy maşyny zaýalap biler

   

  Kir ýuwujy maşyn

   

  Doldurmak we tikmek maşynynyň monobloky