Konteýner Syzdyryjy detektor / Syzmagy anyklaýjy maşyn / Içerki basyş detektory

Gysga düşündiriş:

Konteýner syzdyryjy detektor / Iýmit paketiniň syzmagy kesgitleýji maşyn / Iýmit paketi Içerki basyş detektory

Marka: WILLMAN

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip bermegiň wagty: 2 toplum RTS (Ibermäge taýyn)

Funksiýa: Içerki basyşy kesgitlemek

Awtomatiki baha: Awtomat

Bukja: Her hili ýumşak paketde ulanylyp bilner

Suwuk azot dozasyndan soň bankalaryň we PET çüýşeleriň içki basyşyna hakyky gözegçilik,

möhürlenenden soň (gaplamak) beýleki köpürjikli içgiler basyşyny kesgitlemek.
Siemens PLC kesgitlemek ulgamy

Htakyk takyk dinamiki yzarlaýyş datçigi

Ssöwda merkeziniň basyşynyň üýtgemegi ýüze çykarylyp bilner

Phasaplamakdan we deňeşdirmekden soň takyk we takyk höküm

 


 • :
 • :
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametrleri

  Bahalandyrylan giriş naprýa: eniýesi: 220V-50HZ (Müşderi)

  Çyglylyk: otnositel çyglylyk 0-100%

  Iş belentligi: deňiz derejesinden 6050 metr beýiklikde

  Sesi: Üznüksiz ses ≤ 78DB (A)

  Agramy: 150 kg

  Göwrümi: 50-300 banka / min

  Önümiň häsiýetnamasy

  enjamy hünärsiz önümleri çalt tapyp we ret edip, ses we yşyk duýduryşlaryny berip biler.

  Ectionüze çykaryjy maşyn, öňdäki enjamlaryň setirdäki iş ýagdaýyna gözegçilik edip biler.Üznüksiz hünärsiz önümler ret edilende, enjamy ýüze çykarmazdan ozal enjamda näsazlygyň bardygyna gözegçilik edip bolýar .Eger enjamlary ýitgini we giňelmegi azaltmak üçin öňdäki enjamlaryň işini awtomatiki togtatmak üçin sazlap bolýar.Kwalifikasiýa önümleriň bazara akmagynyň öňüni almak üçin kwalifikasiýa önümi ret ediň.

  Mundan başga-da, bu detektor bilen suwuk azotyň doza mukdaryny sazlamak has amatlydyr we içerki basyşyň kanuna zeper ýetirmezden içerki basyşyň ukyplydygyna ýa-da ýokdugyna baha berip bolar.
 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin