Piwo üçin suwuk derejeli detektory doldurmak

Gysga düşündiriş:

Piwo üçin suwuk derejeli detektory doldurmak

Marka: WILLMAN

Programma aralygy: Maşyn 2 bölek gap, 3 bölek gap, PET çüýşesi, aýna çüýşe we ş.m. tapyp biler

Tizlik: 300 banka / min

Kwalifikasiýa gaplaryň ret ediliş derejesi: 99%

Gap: PET çüýşesi / alýumin gap / Galaýy / Aýna çüýşe

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: ibermäge 2 toplum


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Haryt amaly

 

WM-YW-300 görnüşli suwuklyk derejeli detektor kompaniýamyz tarapyndan gözlenýär, ösdürilýär we öndürilýär we içerki we daşary ýurtlaryň ösen derejesine ýetýär.
Doldurylýan suwuk material kuwwatyna gözegçilik etmek we barlamak üçin “şöhläniň intensiwligi pes energiýaly foton çeşmesi bilen ýüze çykarylan materialyň arasyndaky täsirden soň ýüze çykarylan materialyň zarýad derejesiniň üýtgemegi bilen üýtgeýär” ýörelgesi ulanylýar.

Aragatnaşyk däl ölçeg usulyny göz öňünde tutup, önüm esasan agram salmagyň usulynyň önümçilik liniýasyndaky doldurgyç suwuk material kuwwatyny ölçäp bilmejek meseläni çözýär.Iýmit, derman, himiýa we ş.m. önümçilik liniýasynda (çüýşäni doldurmak we doldurmak) suwuk materialy awtomatiki kesgitlemekde giňden ulanylýar.

 

Funksional beýany

(1) ingylylyk bolmazdan, önümçilige başlandan soň gönüden-göni geçirilip bilner.

(2) Aragatnaşyksyz barlag, çalt gözleg tizligi we ýokary takyklyk.

(3) Önüm dürli önümçilik tizligine awtomatiki usulda laýyk bolup biler we dinamikany kesgitlemegi amala aşyryp biler.

(4) Önüm duman garşy, suw geçirmeýän we iş gurşawyna güýçli uýgunlaşýan poslamaýan polat gabyk bilen öndürilýär.

(5) frequokary ýygylykly şöhläniň radiasiýasy boş wagt awtomatiki usulda päsgelçilik döreder.

(6) Önüm uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün edip bilýän apparat zynjyryny ulanýar we iş ulgamynda gurulýar.

(7) Ses we ýagtylygyň bir wagtyň özünde duýduryşy, kwalifikasiýa bolmadyk konteýneriň awtomatiki aýrylmagy.

(8) 9 dýuýmlyk duýgur ekran ekrany, çüýşäniň görnüşini üýtgetmek üçin çeýe we amatly adam maşyn işleýiş interfeýsini üpjün edýär.

(9) Uly ekranly hytaý displeýi, LED arka suwuk kristal, düşnükli we açyk häsiýet, adam we maşyn aragatnaşyk usuly.

(10) Izotop radioaktiw çeşmesiz önüm, şöhläni goramak ygtybarly we ygtybarly bolsa, ýumşak şöhle dizaýnyny ulanýar.

Esasy parametrler

Potensial 300 banka / min
Uteerlikli bolup biler Alýumin gaplar, galaýy gaplar, PET çüýşesi we aýna çüýşe
Kuwwat 200W
Diametri kesgitläň 20MM-100MM
Boýy kesgitläň Boýy çäkli däl
Naprýa .eniýe 380V / 220V
GW / NW 100KG / 65KG
Gaplamagyň ululygy 1300mm × 800mm × 500mm

Tehniki parametrler

 (1) Öndürijiniň çyzykly tizligi: ≤1.8M / s.

 (2) 50mm diametrli synagyň iň ýokary tizligi 1200 can / min

 (3) Konteýneriň diametri: 20MM-100MM

 (Dürli gaplaryň konsentrasiýasy we diametri üçin dürli detektorlar)

 (4) Dinamikanyň çözgüdi: M 2MM (köpürjik we titremek takyklyga täsir edip biler)

 (5) Suwuklygyň derejesini kesgitlemegiň takyklygy: ≤0.5MM (suw)

 (6) 8 sagadyň statiki l kesgitlemesi: ≤0.15MM (suw)

 (7) Kwalifikasiýa bolmadyk konteýner aýyrmak gatnaşygy: ≥99% (kesgitleme tizligi: 1200 can / min)

 (8) Temperatura ýalňyşlygy: 0-40 ℃

 20 detection kesgitleme bahasynyň temperatura ýalňyşlygy üçin ≤0.25MM

 (8) Iş talaplary: 10 MS iň az wagt ini (ikisi hem bolup bilmeýär)

 (9) Ulanyş gurşawy: 0-40 ℃ temperatura, çyglylyk degişlilikde 95%

 

Haryt suratyhttps://www.willmanmachinery.com/food-production-detection-machine/

https://www.willmanmachinery.com/food-production-detection-machine/


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin