Konserwirlenen şire maşyn Wýetnam

Gysga düşündiriş:

Konserwirlenen şire maşyny

Marka: WILLMAN

Programma: Şireli konserw enjamy

Kelläni doldurmak : 18 doldurýan kelle

Tikin maşyny: 4 tikin kellesi

Naprýa .eniýe: 380V

Kuwwaty: 7.5kw

Iň ýokary tizlik: 250 banka / min

Ölçegi: 2800 x 1500 x 2200 mm

Material: SUS 304

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: 25-30 gün


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça giriş

Konserwli şire maşyny doldurmak we şire öndürmek liniýasynda möhürleýji maşyn

Konserwirlenen azyk enjamlary konserwirlenen iýmit Dolduryjy we möhürleýji maşyn

Aňsat işlemek

Speedokary tizlik

Gowy öndürijilik

Kwalifikasiýa möhürleýiş gurluşy

Amatly hyzmat

1. Has ýerlikli we owadan umumy gurluş

2. Has uly tikiş kellesi, tikin kamerasynyň hyzmatyny uzaldýan agyr rulmany kabul ediň, adaty hyzmat wagty 5 esse uzalýar.

3. Ekiz şahalaryň gurluşy: Birinji tikiş rulony we ikinji tikiş rulony aýryldy.Ulanyjy tikiş rulonlaryny aýratyn sazlap we dolandyryp bilerdi.

4. Aýlanma ugry, tikiş prosesinde antikloks ugurdyr;gaplanan bankalar, dykylmazlyk we çyzylmazlyk üçin ugry hökmünde gaplaýyş bölegini awtomatiki ýagdaýda goýýar.

5. Silindr doldurmak, arkanyň gurluşy, suwuklygyň galmazlygy üçin öli burç ýok.Işlänsoň doldurgyç kellelerini ýyrtmazdan arassalamak üçin CIP awtomatiki arassa dizaýny kabul edýär.

 Bu enjam, 30 ýyllyk içgi gaplamak tejribesi esasynda dizaýn edilen we öndürilen enjamdyr.

Adaty doldurma ýörelgesini kabul edýär we esasy elektrik bölekleri “Siemens” PLC, “Delta” ýygylyk öwrüjisi we “Omron” ýakynlyk datçigi we “Siemens” analog çykyşy ýaly import önümlerini kabul edýär.Doldurmagyň ýokary tizligi, yzygiderli işlemek, ýokary hilli tikiş, ýakymly görnüş, ulanmak we hyzmat etmek üçin amatly, duýgur ekranyň işleýşi, ýygylyga gözegçilik we suwuklygyň derejesi bilen gyrasy aralygy yzygiderli bolup biler.Içgi zawodlary we azyk zawodlary üçin amatly enjamdyr.

Ulanyjy önümçilik tizligini duýgur ekranda gurup biler.Commonhli umumy näsazlyklardan awtomatiki duýduryşlar we näsazlygyň sebäbini we ýagdaýyny görkezýär, PLC näsazlyk derejesine görä enjamy dowam etdirmek ýa-da duruzmak kararyna gelýär.

Enjam ösen doldurma we tikin maşyny.Içerki we daşary ýurtly ösen tehnologiýalary siňdirmek esasynda döredildi.

Esasan miwe suwy, çorbany doldurmak we tikmek üçin konserwirlenen iýmit ýaly uglerodly içgileri doldurmakda we tikmekde ulanylýar.

Möhürlemek, iki gezek tikiş egriji emele getirmek, ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrmak, durnukly doldurma, ýokary tizlik, takyk doldurma göwrümi, gaplar doldurylmaz, damjasy ýok, doldurgyç çüýşesinde suwuklyk derejesini awtomatiki dolandyrmak.

Doldurma tanky arassalamak we dezinfeksiýa etmek üçin CIP (zawod bar bolsa) bilen birikdirilip bilner.Önümiň tizligi yzygiderli sazlanýar.

 

Tehniki parametrler

Şiresi konserw maşyn şiresi konserw önümçiligi

Konserwlenen azyk enjamlary konserwirlenen iýmit Doldurma we tikin maşyny

 

Doly awtomatiki doly miwe şiresi konserwasy

No.ok.

Haryt

WMGT-12-4

WMGT-18-4

WMGT-24-6

WMGT-36-6

1

Tikin kelleleri

4

4

6

6

2

Kelleleri doldurmak

12

18

24

36

3

Potensial

80- 150 banka / min

100-250 banka / min

100 ~ 300 banka / min

200 ~ 400 banka / min

4

Ulanylyp bilner

39 ~ 170mm

39 ~ 170mm

39 ~ 170mm

39 ~ 170mm

5

Ulanylyp bilner

52.3 ~ 99mm

52.3 ~ 99mm

52.3 ~ 99mm

52.3 ~ 99mm

6

Gysylan howa

0.6MPa

0.6MPa

0.6MPa

0.6MPa

7

Kuwwat

7.5 KW

7.5 KW

11kw

11kw

8

Ölçegi (mm)

2800 x 1500 x 2200

3100 x 1800 x 2200mm

3500 x 1950x 2200mm

4600x 2300 x 2200mm

9

Agram

3.5T

5T

5.5T

6.7T

 

Material

Şekil

Gapak diametri

Alýumin ululygy bolup biler

DoldurmakVolume

Alýumin

Tegelek

113 # 200 # 202 # 206 #

180ml / 250ml

330ml / 355ml

475ml / 500ml

100-500ml ýa-da ondanam köp

Önümçilik kuwwaty

Bir minutda 4800 -24000 banka

Dürli bölekler

diametrli bankalar

Müşderiler dürli diametrli bankalar üçin goşmaça bölekleri satyn almaly.

Şiräni öňünden öndürmek

Şiräni garyşdyrmak ulgamy, Suwy bejermek, CIP

Önümçilik akymy

Boş tükenip biler - Boş ýuwup biler - Doldurmak - tikmek - Sterilizasiýa - Palletizasiýa

Bukja setiri

Ulgam

Bellik görnüşi

Gaplamagyň görnüşi

Blok stili

Palletizasiýa ulgamy

 

Awtomatiki togalanýan iýmit belgilemesi

Awtomatiki PVC gysgaltma belligi

Gollanma

Film gysgaldyjy

Gaplaň

Robert gaplaýyş enjamy

1 * 2

2 * 3

3 * 4

4 * 6

3 * 5

Pes pozisiýa gantry palletizatory

Robot palletizatory

Positionokary pozisiýa gantry palletizatory

Arm Arm Palletizer

El bilen palletizator

Elektrik üpjünçiligi

380V 3 faza 50HZ ýa-da dürli ýurtlaryň talaby boýunça


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin