On-line suwuklyk derejesini kesgitleýän rentgen

Gysga düşündiriş:

On-line suwuklyk derejesini kesgitleýän rentgen

Marka: WILLMAN

Programma: 2 bölek, 3 bölek, PET çüýşesi, aýna çüýşe we ş.m.

Doza tizligi: 1200 / min

Kwalifikasiýa gaplaryň ret ediliş derejesi: 99%

Gap: PET çüýşesi / alýumin çüýşe / aýna çüýşe

Awtomatiki baha: Awtomat

Töleg möhleti: T / T.

Eltip beriş wagty: ibermäge 2 toplum


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

XYW-600 görnüşli suwuklyk derejeli detektor, kompaniýamyz tarapyndan gözlenýän, işlenip düzülen we öndürilen we içerki we daşary ýurtlaryň ösen derejesine ýeten ösen enjamdyr.

Doldurylýan suwuk material kuwwatyna gözegçilik etmek we barlamak üçin “şöhläniň intensiwligi pes energiýaly foton çeşmesi bilen ýüze çykarylan materialyň arasyndaky täsirden soň ýüze çykarylan materialyň zarýad derejesiniň üýtgemegi bilen üýtgeýär” ýörelgesi ulanylýar.

Aragatnaşyk däl usulyny göz öňünde tutup, önüm, esasan, agram salmagyň usuly çüýşäniň ýokarky ýerini ölçäp bilmeýän ýa-da önümçilik liniýasynda bolup bilmeýän meseläni çözýär we suwuk material önümçilik liniýalaryny doldurmagyň awtomatiki onlaýn gözegçiliginde giňden ulanylýar (iki çüýşe doldurmak ýa-da doldurmak) iýmit, derman, himiýa we ş.m.

Funksional düşündiriş

Setiri kesgitlemekde ulanylýan bukjanyň diapazony:

2 bölek alýuminiý gap

3 bölek galaýy

PET çüýşesi

Aýna çüýşe

Tehniki aýratynlyklary

(1) ingyladyş zerurlygy ýok, detektor önümçilige başlandan soň göni geçirilip bilner.

(2) Aragatnaşyksyz barlag, çalt gözleg tizligi we ýokary takyklyk.

(3) ectionüze çykaryjy maşyn, önümçilik liniýasynyň dürli tizligine awtomatiki laýyk bolup biler we dinamikany kesgitlemegi amala aşyryp biler.

4

(5) frequokary ýygylykly şöhläniň radiasiýasy boş wagt awtomatiki usulda päsgelçilik döreder.(Nookary ýygylykly şöhläniň radiasiýasy ýok)

(6) Önüm uzak möhletli durnukly işlemegi üpjün edip bilýän apparat zynjyryny ulanýar we iş ulgamynda gurulýar.

(7) Ses we ýagtylygyň bir wagtyň özünde duýduryşy, kwalifikasiýa bolmadyk konteýneriň awtomatiki aýrylmagy.

(8) 9 dýuýmlyk duýgur ekran ekrany, çüýşäniň görnüşini üýtgetmek üçin çeýe we amatly adam maşyn işleýiş interfeýsini üpjün edýär.

(9) Uly ekranly hytaý displeýi, LED arka reňkli suwuk kristal, düşnükli we açyk häsiýet, adam we maşyn aragatnaşyk usuly.

(10) Izotop radioaktiw çeşmesiz önüm, şöhläni goramak ygtybarly we ygtybarly bolsa, ýumşak şöhle dizaýnyny ulanýar.

Esasy tehniki görkezijiler

(1) Öndürijiniň çyzykly tizligi: ≤1.8M / s

(2) Konteýneriň diametri: 20-100mm (Dürli gaplaryň konsentrasiýasy we diametri üçin dürli detektorlar)

(3) Dinamiki konteýner çözgüdi: ± 2mm (köpürjik we titremek takyklyga täsir edip biler)

(4) Suwuklygyň derejesini kesgitlemegiň takyklygy: ≤0.5mm (suw)

(5) 8 sagatlyk statiki l kesgitleme durnuklylygy: ≤0.15mm (suw)

(6) Kwalifikasiýa bolmadyk konteýner aýyrmak gatnaşygy: ≥99% (kesgitlemegiň tizligi: 1200 can / min)

(7) Temperatura aralygy: 0-40 ℃

20 ℃ temperatura üçin kesgitleme bahasy ≤0.25mm

(8) Iş talaplary: iň az wagt ini 10ms (ikisi hem mümkin däl)

(9) Ulanyş gurşawy: 0-40 ℃ temperatura, çyglylyk ≤ 95%


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin