PET çüýşeler we konteýnerler Syzmagy anyklaýjy maşyn

Gysga düşündiriş:

Çüýşeler we gaplar Syzdyryjy synag enjamy

Marka: WILLMAN

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip bermegiň wagty: 2 toplum RTS (Ibermäge taýyn)

Funksiýa: Syzmagy ýüze çykarmak

Awtomatiki baha: Awtomat

Gap: islendik çüýşe ýa-da gap

Suwuk azot dozasyndan soň bankalaryň we PET çüýşeleriň içki basyşyna hakyky gözegçilik,

möhürlenenden soň (beýleki gaplaýan) içgilerdäki basyşy kesgitlemek.Siemens PLC kesgitlemek ulgamy

Htakyk takyk dinamiki yzarlaýyş datçigi

Ssöwda merkeziniň basyşynyň üýtgemegi ýüze çykarylyp bilner

Phasaplamakdan we deňeşdirmekden soň takyk we takyk höküm


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Önümiň tanyşdyrylyşy

Suwuk azot dozasyndan soň PET çüýşeleri ýa-da alýumin gaplar ýaly ýumşak paket üçin içerki basyşy ýüze çykarmak ýa-da barlamak üçin ulanylyp bilner.Enjam kwalifikasiýa edilmedik önümleri çalt tapyp we aýyryp, ses we yşyk duýduryşyny berip biler, bu ulanyjylara öňdäki enjamlaryň kadaly işleýändigini ýa-da bazara akýan kwalifikasiýa önümleriniň öňüni alyp biler.

Üznüksiz laýyk önümler çykarylanda, öňdäki enjamlarda näsazlyk ýüze çykýar..Agny, ýitgini azaltmak üçin öňdäki enjamlaryň iş ýagdaýyny tapmak üçin düzülip bilner.

Mundan başga-da, suwuk azotyň mukdaryny kesgitlemek we zerur bolsa sazlamak üçin monitor ýalydyr.Enjam, içerki basyşyň paketini ýok etmegiň ýerine laýykdygyny ýa-da ýokdugyny kesgitlemek ukybyna eýedir.

Tehniki parametrler

1 Çyglylyk otnositel çyglylyk0-100%
2 Iş belentligi Deňiz derejesinden 6050 metr beýiklikde
3 Şowhun Üznüksiz ses≤78DB (A)
4 Agram 150 kg
5 Mümkinçilik 0-400 banka / min
6 Synagyň takyklygy 99,99%
7 Gysylan howa Silindrleri ýok etmek üçin ulanylýar.8 mm diametrli howa turbasy, basyş aralygy 4-6 kg.
8 Mümkinçilik 0-400 banka / min
9 Ulanylýan basyş aralygyny barlaň 0-6bar
10 Statiki takyklygy kesgitlemek 0.01bar

 

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin