Haryt wideosy

Konserwlenen miwe suwunyň önümçilik liniýasy

Şiresi Mixng ulgamy

Boş kir ýuwujy we kir ýuwýan maşyn

Doldurma we tikin maşyny (suwuk azot dozasyny goşmak bilen)

Içerki basyş detektory (Hil gözegçilik enjamy)

Syýa printer

Pasterizasiýa tuneli

Guradyjy maşyn

Örtük maşyny gysyň

Alýumin gap-gaç suwuk derejeli rentgen barlag enjamyny kesgitläp biler

Gönüburçly gap-gaç tikip bilýän maşyn

Konserwirlenen noýba önümçilik liniýasynyň eriş fasuly zawody

2-den 1 Ösümlik ýagy plaziki aýna çüýşe pistion görnüşli ýag çüýşesini doldurýan we gaplaýan maşyn

Alýumin ýa-da PET çüýşäni doldurmak üçin suwuk azot dozlaýjy maşyn

Aseptik Suwuk azot dozalaýjy maşyn, aseptiki doldurmak üçin aspetik suwuk azot sanjym maşyny

Pomidor sousunda bişirilen noýba üçin konserw önümçilik liniýasy

Ananasyň gabygy we örtükli maşyn konserwirlenen ananas maşyny

CSD Gazlandyrylan alkogolsyz içgiler konserw önümçilik liniýa öndürijileriniň üpjünçiligi

Aagondarhanyň miwesini gaýtadan işleýän maşyn- Kir ýuwmak - süzmek - kesmek

Kokos süýdüni konserwasiýa önümçilik liniýasy

“Willman Machinery” Mahabiniň jikme-jikliklerini doldurýan we tikýän gazly içgiler

Pomidor sousundaky noýba üçin konserw önümçilik liniýasy / Konserwirlenen noýba önümçilik liniýasy / Maşyn zawody

Bankalary doldurmak we tikmek üçin maşyn

Konserwlenen tuna etini doldurmak we tikmek üçin maşyn

Speedokary tizlikli doldurma maşyn tikin maşyny

Içgi minutda 250 banka tikip bilýär

Sary şetdaly önümçilik liniýasy --- Tikin maşyny

Kofe tozy konserw önümçiligi liniýasy / Poroşok doldurýan maşyn / Möhürleýji maşyn

Awtomatiki tuna etini doldurýan mahine konserwirlenen tunes önümçilik liniýasy

Doldurma we tikin maşyny

Arza berlen doldurgyç we tikin maşyny

Hytaýdan konserwirlenen iýmit ýa-da içgi

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  • Youtube
  • Facebook
  • Linkedin