Galaýy üçin gyzgyn eritme ýelimleme belgisi, gala bellik edip biler

Gysga düşündiriş:

Marka: WILLMAN

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 20 gün

Funksiýa: Bellik

Awtomatiki baha: Awtomat

Göwrümi: minutda 200-400 banka

Kuwwaty: 3KW

NW: 900 KGS

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Etiketleme maşynynyň spesifikasiýasy

Bu enjam galaýy bellik etmek üçin ulanylýar

Galaýy gaplar, adaty bilen deňeşdirilende bellik tizligini ýokarlandyrýan lable üçin öňe aýlanýar.

Bu bellik enjamy, inkjet printeri bilen birleşdirildi

1. Potensial diapazony (bankalar / min): 200-400

2. Ulanylýan diametri (mm): 50-114

3. Ulanylýan beýiklik (mm): 30-240

4. Etiketkanyň ölçegleri (mm): L160 - 370, W25 - 236

5. Amatly ýelim: Gyzgyn ereýän ýelim , çalt guratýan ýelim

6. Elektrik üpjünçiligi: 380V, 3 faza, 50hz

7. Kuwwat (kw): 3kw

8. Howany gysmak: 2-4 kg / m2;10 litr / minut

9. Ölçegleri (m): çyzga laýyk, Jemi agramy: 900kgs

Galaýy bellik enjamy

Etiketleme maşynynyň aýratyn aýratynlyklary

1. Banka maşyna togalanandan soň, kemer togalanýar.Haçan-da gyzgyn eriş ýelimleýiş stansiýasyndan geçip bilse, gyzgyn erit bilen örtülýär.Öňe hereket edip, ýelimlenen bölek belligiň öň tarapyna degýär we bankanyň üstünde togalanyp başlaýar.Şol bir wagtyň özünde, belligiň soňundaky ýelim hem işlär.Bankalar öňe barýarka, ýazgylar bankalaryň üstünde togalanýar.Soň bolsa kemer bilen sürülýär we enjamdan çykýar.

2. Enjamda goşmaça bellik goşmaça ulgamy bar, şonuň üçin bellikler goşulanda öçürilmeli däl.

3. Ahyrynda goşulýan ýelim bankalar bilen dolandyrylýar, diňe bar bolanda ýelim goşýar.

4. Enjam islendik wagt önümçilik zerurlyklaryna görä sazlanyp bilinýän ýygylygy öwürmek tizligini dolandyrýar.

5. Enjam dürli bankalar üçin düzediş gerek bolsa, çalyşmak ýönekeý.

6. ueelim etiketkanyň diňe iki ujunda bolup, bellikleriň bahasyny azaldyp biler.

7. Işlemek we arassalamak aňsat.

Professional konserwirlenen iýmit we içgi maşynlary öndüriji

Konserwlenen süýji mekgejöwen önümçilik liniýasy (sagatda 5-10 tonna)

Konserwlenen Makerel / Sardine / tuna önümçilik liniýasy (Günde 60-80 tonna bar)

Konserwlenen Sardine önümçilik liniýasy (Günde 60-80 tonna bar)

Konserwirlenen pomidor pastasy önümçilik liniýasy (kuwwaty 3-100T / sag)

Konserwirlenen noýba Önümçilik liniýasy (Kuwwatlylygy 100 -400 cpm bar)

Galaýy bellik enjamy
1 (2)
1 (1)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin