Pomidor sousy öndürýän maşyn / Sousy doldurýan we tikýän maşyn

Gysga düşündiriş:

Pomidor sousy öndürýän maşyn / Sousy doldurýan we tikýän maşyn

Marka: WILLMAN

Önüm: Pomidor pastasy, Miwe jamy, Puree, bal

Gap: Galaýy gap, aýna banka

Göwrümi: minutda 180 -200 banka

Funksiýa: Doldurmak we tikmek

Awtomatiki baha: Awtomat

Kuwwaty: 7.5KW

NW: 5000KGS

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T, L / C.

Eltip beriş wagty: takmynan 35 gün


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Gysgaça düşündiriş

Bu enjam sousy ýa-da sogan doldurmak üçin amatly, doldurmagyň göwrümi her dürli tegelek bankalardan 1000 gramdan az.

Poslamaýan polatdan ýasalan
Simens PLC,

Quygylyk öwrüji,

Dolduryp bolmaz,

Awtomatiki pnewmatik gapak iýmitlendiriji enjam,

Näsazlyk aladalandyryjy we näsazlygy aňsatlyk bilen tapyp bolýar,

Doldurma bölegi porşini doldurmak ýörelgesini kabul edýär.

Boş gap-gaç ýa-da aýna çüýşäni doldurma ýagdaýynda iberilenden soň, gysylan howa doldurgyç klapanyny açmak üçin pnewmatik üç bölek böleklerinden geçenden soň silindre girer.Hereketiň çäginde, porşen doldurmak üçin porşon silindrinde aşaklygyna hereket eder.Dolduryş gutaransoň, silindriň hereketi bilen doldurma klapany awtomatiki usulda ýapylýar.

 

Doldurma we tikin maşyny

1. Kelläni doldurmak: 18 kelle

2. Tikin kellesi: 4 kelle

3. Potensial: Maks.250 cpm

4. Diametri diapazony: 52.5-99mm

5. Boýuň diapazony: 70-133mm

6. Ölçegi: 3300 x 1800 x 2200mm

7. Agramy: 5000 kg

8. Kuwwaty: 7,5 kw

 

Material Giriş

1. Geçiriji bölekler quality qualityokary hilli uglerod polat
2. Dolduryjy klapan komponenti: SUS304 poslamaýan polat, kremniý rezin
3. Tank doldurmak : SUS304 poslamaýan polat
4. Garyjy garyjy: SUS304 poslamaýan polat
5. Doldurma bölekleri : porşen dolandyryşy , SUS304 poslamaýan polat
6. Konweýer kemer bölekleri guid Gollanma plastinkasy SUS304 poslamaýan polatdan, konweýer zynjyry bolsa POM tekiz ýokarsydyrhilizynjyr
7. Iş stoly bölekleri basic Esasy çarçuwasy daşyndaky SUS304 poslamaýan polatdan goraýan plastinka bilen uglerod polatdan ýasalan.

 

8. Möhür bölekleri : qualityokary hilli uglerod polatesaspolat, gural polat

 

 Elektrik konfigurasiýa maglumatlary

a.Duýgur ekran: Xinjie b.PLC : Siemens
c.Inwertor: Delta d.Xakynlyk wyklýuçateli: Omron
e.Elektrik üpjünçiligini çalyşmak: Omron f.Estafeta: Omron
g.Zynjyr döwüji: Týanzheng sag.Basyşy azaldýan klapan: Howa
i.Kuwwat wyklýuçateli: Týanzheng j.Aragatnaşykçy: Çint
k.Üç fazaly motor: Witte l.Kebşirlenen pnewmatik kebelek klapan: Sifang
m.Silindr: Boao n.Solenoid klapan: Howa

 

 Hyzmatlarymyz

Barlamak üçin maşyn işleýän wideo berip bileris, has giňişleýin maglumat we hyzmat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.
* Gurmak / işe girizmek / okuw:
1 - Maşynlary gurnamak, işe girizmek we maşynlar kadaly işleýänçä synag önümçiligini tamamlamak üçin tehniki taýýarlarys.
2 - Biziň tehnikimiz, müşderiniň zawodynda müşderä maçi operasiýa okuwyny berer.
3 - Önümlerimiziň täze bolandygyny kepillendirýäris.

* Satuwdan soň hyzmat:
1 - Barlanymyzdan soň, 12 aý hil kepilligi, bölek geýýän mugt teklip we beýleki bölekleri iň arzan bahadan hödürleýäris.
2 - Meseleleri çözüp bilmeseňiz, problemalary çözýän zawodyňyza tehniki taýýarlarys.
3 - Hil kepilliginden soň, tehniki goldawy we satuwdan soňky hyzmaty hödürleýäris.
Sorag-jogap
A1: Käbir ýurtlarda salgylanma taslamamyz bar, Maşynlary bizden getiren müşderiniň rugsadyny alsak, size kontakt üýtgemelerini aýdyp bileris, zawodyna baryp bilersiňiz.
Kompaniýamyzy görmäge we zawodymyzda işleýän maşyny görmäge hemişe hoş geldiňiz, sizi şäherimizdäki howa menzilinden alyp bileris.
Satuw işgärlerimiz bilen habarlaşyň, işleýän enjamymyzyň wideosyny alyp bilersiňiz
2-nji sorag: customöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýärsiňizmi?
A2: Maşynlary siziň talaplaryňyza (material, güýç, doldurma görnüşi, çüýşeleriň görnüşleri we ş.m.) dizaýn edip bileris, şol bir wagtyň özünde size hünär teklibimizi bereris, bilşiňiz ýaly, biz bu ýagdaýda bolduk köp ýyllap senagat.
3-nji sorag: Maşynlaryňyzy satyn alsak, kepilligiňiz ýa-da hiliň kepilligi näme?
A3: Size 1 ýyl kepillik berýän we ömürboýy tehniki goldaw berýän ýokary hilli maşynlary hödürleýäris.
Biz bilen habarlaşyň
Zhoushan Willman Machinery Technology Co., Ltd.
Salgysy: Hytaý, ousoushan , Zhejiang welaýaty, Putuo etraby, Donggang kiçi etraby, Sinçi ýoly.
https://www.willmanmachinery.com/
https://wellmantec.en.alibaba.com/ 
Telefon: 0580-3711813 Faks.: 0580-3711813
E-poçta:joanne@willmantec.com

Jübi / Wechat / Whatsapp: +8618042297890

   • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin