Wakuum we azot çaga formulasy üçin tikin maşyny bolup biler

Gysga düşündiriş:

Wakuum we azot çaga formulasy üçin tikin maşyny bolup biler

Marka: WILLMAN

Töleg möhleti: göz öňünde tutulanda T / T L / C.

Eltip bermegiň wagty: 2 toplum RTS (Ibermäge taýyn)

Aýratynlygy: Süýdüň tozanyny täze saklamak üçin azot ýuwmak funksiýasy bilen

Funksiýa: Wakuum / azot gazy ýuwmak / tikmek

Süýt tozy üçin çaga formulasy möhürläp biler

Awtomatiki baha: Awtomat

Gap: metal gap


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Bu enjam süýt tozy, belok tozy we beýleki ýokary derejeli önümleriň gaplaýyş pudagy üçin döredilen möhürleýji maşynyň täze görnüşidir.Bu her dürli gap-gaç gaplaryny, alýumin gaplary we beýleki tegelek bankalary möhürlemek üçin amatly möhürleýji maşyn.Bu enjam wakuum, suwuk azot dozasy we bir maşyn bölüminde möhürlemek funksiýasyny birleşdirýär.Bu enjam elektrik toplumlaýyn dolandyryşy, adam interfeýsini, gapagy awtomatiki iýmitlendirmegi, bankanyň içine we daşyna awtomatiki, wakuum we azot dozasyny we ýagsyz awtomatiki möhürlemäni kabul edýär.Iş parametrleri dürli tegelek gaplara görä adam interfeýsinde aňsatlyk bilen düzülip bilner.Esasy elektrik komponentleriniň hemmesi import edilýän ýaşaýyş böleklerini kabul edýär.

Tehniki parametrler

Metal gap üçin goşa kelleli awtomatiki vakuum azot tikin maşyny

No.ok.

Haryt

Bölüm

1 kelle üçin parametrler

2 kelle üçin parametrler

1

Potensial LN2 dozanyň tertibi

min / min

6 ~ 7

12-14

Adaty tertip

min / min

10

20

2

Kislorodyň galyndy mukdary

%

< 3%

< 3%

3

Tikin kellesi

kellesi

1

2

4

Ulanylýan ölçeg Boýy bolup biler

mm

D73 ~ D126.5

(300 ~ 502)

D73 ~ D 126.5

(300 ~ 502)

Diametri bolup biler

mm

100-190

100-190

5

Gysylan howa sarp edilişi

m3/ min

0.3

0,5

6

Gysylan howa talaplary

 

0.6 ~ 0.8MPa ;

D8 howa turbasy

0.6 ~ 0.8MPa ;

D10 howa turbasy

7

Azot sarp etmek

L / edip biler

15

30

8

Azot talaplary

 

0,2 ~ 0.4MPa

0,4 ~ 0.8MPa

8

Esasy güýç

Kw

4 v Wakuum nasosyny goşmak bilen)

3.5 + 5.5 (Wakuum nasosyny goşmak bilen)

9

Ses bermek

 

3 Faza 380V / 50HZ

3 Faza 380V / 50HZ

10

Agram

kg

700

900

11

Ölçegi

mm

1900 × 850 × 1700

2060 × 1050 × 1700

Öndürijilik we häsiýetnamalar

(1 machine Enjamyň daşky görnüşi we esasy bölekleri 304 poslamaýan polatdan ýasalýar;

(2 v Wakuum ulgamynyň möhri ýokary temperatura we syzdyryjy çydamly wakuum ýörite ftor rezin möhür halkasyny kabul edýär.

(3) Adam-maşyn interfeýsiniň işleýşi, PLC dolandyryş ulgamy, ýönekeý iş

(4) Sinje duýgur ekrany, Siemens programmirläp bolýan gözegçilik ediji

(5) Omronyň ýagdaýyny kesgitlemek fotoelektrik

(6 ne Pnewmatiki herekete getirijiler, solenoid klapanlar we silindr pozisiýasyny kesgitleýji datçikler Airtac brendini kabul edýärler

(7 uc Wakuum nasosy belli içerki vakuum nasosyny kabul edýär

(8 good Gowy möhürleme hilinde goşa tikiş gurluşynyň standartyna ýetiň

(9) Rolik iň täze materiallary we ýylylygy bejermek usullaryny kabul edýär, hyzmat ediş möhleti ep-esli gowulaşýar, egri gyrasy tekiz we birmeňzeş, çyzylmaýar we möhürlenmegiň hili ýokarlanýar.

(10 se Möhürleýiş hiliniň we galyndy kislorodyň talaplaryna laýyklykda, ony aňsatlyk bilen üýtgedip we adam maşyn interfeýsine goýup bolýar

(11 oil Nebitsiz we tehniki hyzmat etmeýän podşipnikleriň ulanylmagy enjamlary has arassalaýar we önümçilik ussahanasynda arassa iş gurşawyny üpjün edýär;

(12) acthli hereketlendirijiler silindrler we hereketlendirijiler bilen hereket edýär, bu bolsa nebitiň hapalanmagyny iş ýagdaýyna getirýär

(13 man Işleýän maşyn interfeýsi, örtügiň ýoklugy, gapagyň ýoklugy, petiklenen tank, düşmeýän tank, sero, silindr we ş.m. ýaly näsazlyk duýduryş funksiýalaryny üpjün edýär, ýalňyşlygy bir göz bilen açyp görkezýär, näsazlyklary düzetmek wagtyny ep-esli gysgaldýar we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak;

(14 v Wakuum kapotynyň içinde tozan ýygnamagynyň öňüni almak üçin awtomatiki wagt wakuum funksiýasy bilen enjamlaşdyrylan.

(15 pecially Esasanam vakuum we azot doldurmak usulynda tozanyň gaýtadan uçmagynyň öňüni alyp biler.

Elektrik konfigurasiýasy

No.ok.

Haryt

Qty '

Marka

1

Motor

1

SMS

2

Fotoelektrik wyklýuçateli

3

Omron

3

S7-200

1

Siemens

4

Giňeltmek moduly

1

Siemens

5

Giňeltmek moduly

1

Siemens

6

Ekrana degiň

1

XINJE

7

Inwertor

1

Delta

8

Inwertor

1

Delta

9

Elektrik üpjünçiligini çalyşmak

1

Mingwei

10

Wakuum datçigi

1

Delta

11

Wakuum nasosy

1

Hokaido

12

Konweýer motor

2

JSCC

13

Elektromagnit klapan

15

AirTAC

14

Silindr

11

AirTAC
  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
    • Youtube
    • Facebook
    • Linkedin